euzg2020 eu2020

GOSPODARKA

Koncentracja podmiotów gospodarczych, to znaczy przedsiębiorców, wykształcona siła robocza, różnorodna oferta specjalistycznych usług biznesowych oraz rozwój niektórych sektorów gospodarki np. Sektor tzw. wysokich technologii, to siły rozwojowe miasta Zagrzebia. Poprzez aktywną politykę administracja Miasta stale rozwija, promuje i realizuje innowacyjne pomysły i projekty kapitalne, o czym najlepiej świadczy fakt, że ponad 50% bezpośrednich inwestycji zagranicznych i prawie jedna trzecia PKB Republiki Chorwacji jest realizowana w Zagrzebiu.

Miasto Zagrzeb, jako nosiciel całej gospodarki Republiki Chorwacji, ze względu że jest centrum biznesowym, przemysłowym, naukowym, edukacyjnym, badawczym i finansowym, wspiera i rozwija gospodarkę opartą na przedsiębiorczości, wiedzy i innowacji oraz wysokiej jakości rynku towarów i usług, szczególnie rozwijając i poprawiając rynek pracy i system edukacji. Poprzez takie działania pokazuje, że chce być przyjacielem przedsiębiorczości, a w ramach swoich kompetencji w dziedzinie gospodarki i infrastruktury gospodarczej stara się robić wszystko w funkcji tworzenia nowych miejsc pracy i tworzenia lepszej perspektywy materialnej i społecznej obywateli.

Poprzez działalność Holdingu Zagrzeb, który jest w całości własnością miasta Zagrzebia, skutecznie wspiera świadczenie usług komunalnych i innych usług miejskich.

Jako właściciel i założyciel ZICER-a (Centrum innowacji Zagrzebia), miasto Zagrzeb stanowi wsparcie dla każdego kto chce założyć własne przedsiębiorstwo, rozwijając innowacyjny pomysł lub produkt.
RUCH
Infrastruktura: Miasto Zagrzeb znajduje się w środkowej części Chorwacji, umożliwiając szybkie i łatwe połączenie z częściami kontynentalnymi i przybrzeżnymi kraju. Nowo wybudowane lotnisko Franjo Tuđman, odalone zaledwie 20 minut od centrum miasta, zapewnia połączenia z wieloma miastami europejskimi, także oferuje bezpośrednie loty do Kanady, Azji i Rosji.

Jeżeli wolicie podróżować samochodem, powinniście wiedzieć że Zagrzeb znajduje się na transeuropejskich koridorach transportowych łączących Europę Zachodnią i Wschodnią, a także jej południe z północą. Chorwackie autostrady, jedne z najlepszych w Europie pod względem infrastruktury, łączą nas ze wszystkimi naszymi sąsiadami i umożliwiajają łatwy dostęp do każdego zakątka Chorwacji. Podróż autostradą od Zagrzebia do Morza Adriatyckiego zajmuje około dwie godziny!

Dworzec autobusowy w Zagrzebiu znajduje się bardzo blisko centrum miasta i zapewnia użytkownikom szybki i bezpieczny transport. Dzięki 44 peronom autobusy łączą Zagrzeb z innymi częściami Chorwacji, a także z większością innych europejskich stolic i miast.

Jeśli chodzi o transport kolejowy, miasto Zagrzeb ma dobrze rozwiniętą sieć kolejową dzięki Kolei Miejskiej.

Ciągłym inwestycjami w publiczny transport miejski Zagrzeb też w tym segmencie uzasadnia status stolicy; modernizuje się również sieć tramwajowa, zwłaszcza od 2005 roku, kiedy to pierwszy tramwaj niskopodłogowy produkcji krajowej zaczął jeździć ulicami Zagrzebia. Realizacją projektów inwestycyjnych, włącznie z zakupem nowych autobusów i specjalistycznych pojazdów do transportu osób niepełnosprawnych, Zagrzeb stał się jednym z miast o wysokim standardzie transportu publicznego.
ENERGETYKA
Miasto Zagrzeb, jako stolica Republiki Chorwacji, jest zobowiązane i odpowiedzialne za ciągłe wdrażanie skutecznej polityki energetycznej i środowiskowej, której podstawowym celem jest osiągnięcie warunków dla zrównoważonego rozwoju, to znaczy rozwoju spełniającego potrzeby obecnych pokoleń, który jednocześnie zapewnia, w zgodzie z naturą, przyszłym pokoleniom, aby zaspokoić ich potrzeby. Z tego powodu administracja Miasta Zagrzebia zdecydowanie i aktywnie wdraża planowane działania i procesy zrównoważonego rozwoju energetycznego w celu realizacji wizji, Miasto Zagrzeb - miasto zrównoważonego rozwoju.
ŚRODOWISKO
Aby osiągnąć trwały sukces takich wysiłków, niezwykle ważne jest rozwijanie świadomości na temat zrównoważonego rozwoju środowiska na poziomie każdej jednostki, a także całego społeczeństwa, przy czym miasto Zagrzeb zwraca szczególną uwagę na dzieci i młodzież. Z tego powodu jeden z ważnych projektów miasta Zagrzebia są eko-szkoły i eko-przedszkoły, których program skierowany jest ku wychowaniu i edukacji ekologicznej. Najlepiej jest zacząć uczyć na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki odpadami od najmłodszych lat, aby dziecko rozwinęło wiedzę, umiejętności i nawyki związane z ochroną środowiska, również aby dziecko od najmłodszych lat uświadomiło potrzebę odpowiedzialnego zachowania wobec przyrody i jej zasobów. W ten sposób zabezpieczamy nowe pokolenia młodych ludzi świadomych ekologicznie, czyje teraz ustalone pozytywne nawyki staną się gwarancją czystej i bezpiecznej przyszłości.