euzg2020 eu2020

Miasto w które chętnie sie przyjeżdża

Standardami, który uważnie uwzględniają potrzeby mieszkańców miasta, ale też standardami dostosowanymi zarówno do turystów, jak i do partnerów biznesowych, Zagreb stał się oazą w Europie Środkowej dla wszystkich, którzy chcą żyć wygodnie, mądrze inwestować, ale także dla tych, którzy chcą zajrzeć do jego bogatej historii i odkryć wiele opowieści i doświadczenia które oferuje.

Wyjątkowa gościnność mieszkańców i bogata oferta kulturalna i turystyczna sprawiły, że miasto Zagrzeb zostało wybrane najlepszym miejscem adwentowym w Europie przez trzy kolejne lata. Oprócz najpiękniejszego doświadzenia Adwentu, magię miasta można doświadczyć przez cały rok; w zielonych parkach i jeziorach Zagrzebia, na zalesionych stokach Medvednicy, w fontannach i zabytkach, w alejach kwiatowych, na placach, na ulicach i w odkrywaniu wszystkich tajemniczych zakątków miasta, które zdobija serce każdego.

Miasto Zagrzeb jest jednym z najbardziej wrażliwych społecznie miast w Republice Chorwacji, zapewniające swoim obywatelom bezpieczeństwo i lepszy standard życia dzięki licznym działaniom społecznym i opiece nad osobami niepełnosprawnymi, emerytami, dziećmi i rodzinami oraz studentami, aktywnie wspierając programy społeczne i humanitarne oraz projekty stowarzyszeń.

Zagrzeb jest również siedzibą Parlamentu chorwackiego, siedzibą urzedowania Prezydenta Republiki Chorwacji i Rządu Republiki Chorwacji.
Organizacja Miasta
Miasto Zagrzeb wykonuje sprawy z samorządowego zakresu działań miasta i powiatu, a także jest odpowiedzialny za sprawy Administracji Publicznej z zakresu działań Urzędu Administracji Publicznej, które są wykonywane przez organy administracyjne Miasta Zagrzebia.

Organy Miasta Zagrzebia:

Zgromadzenie Miasta jako organ przedstawicielski

Zgromadzenie Miasta Zagrzebia jest organem przedstawicelskim obywateli, które wydaje akty w ramach samorządowego zakresu działań Miasta Zagrzebia oraz wykonuje inne zadania zgodnie z prawem i Statutem Miasta Zagrzebia. Radni Zgromadzenia Miasta są wybierani przez obywateli w wyborach bezpośrednich.

Burmistrz jako organ wykonawczy
Burmistrz Miasta Zagrzebia przedstawia i reprezentuje Miasto Zagrzeb oraz jest nosicielem spraw wykonawczych w mieście Zagrzebiu. Burmistrz i jego dwóch zastępców są wybierani przez obywateli w wyborach bezpośrednich. Decyzją dotyczącą organizacji i zakresu działań miejskich organów administracyjnych ustanowiono 24 miejskich urzędów, jeden miejski instytut i dwie służby eksperckie.

Samorząd miejski w Mieście Zagrzebiu składa się z 17 miejskich dzielnic i 218 miejskich komitetów, w którym obywatele, poprzez swoich bezpośrednio wybranych przedstawicieli w swoich radach, uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw mających wpływ na ich codzienne życie i pracę w społecznościach lokalnych. Rady dzielnic miasta są aktywnie zaangażowane w zarządzaniu Miastem od 2001 r. i od tego czasu w coraz większym stopniu przyczyniają się do zaspokajania komunalnych i innych wspólnych potrzeb obywateli w całym mieście, zwłaszcza poprzez coraz skuteczniejsze planowanie i realizację małych działań komunalnych. Od 2009 r. Rady komitetów miejskich również wnoszą znaczący wkład w te działania.
Ludność
działania demograficzne
Podstawowym celem miasta Zagrzebia jest zapewnienie bezpiecznego i wysokiej jakości życia jego obywatelom, w szczególności młodym ludziom, rodzinom, emerytom i ludności w trudnej sytuacji społecznej. W ciągu ostatnich kilku lat Zagrzeb obserwował stały wzrost demograficzny który jest wynikiem stymulatywnych działań demograficznych.

Miasto Zagrzeb jest wielokulturowym centrum Republiki Chorwacji, na którym obszarze tradycyjnie żyją mieszkańcy o różnych cechach etnicznych, kulturowych i religijnych, którzy przyczyniają się, w sposób szczególny i niezastąpiony, do bogactwa i różnorodności życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego i pozostalego w Zagrzebiu.

Miasto Zagrzeb chroni, wspomaga i wspiera prawa człowieka, ochronę społeczną i udział obywateli w życiu codziennym. W związku z tym, celami są: poprawa w dziedzinie równości między płciami w życiu publicznym i rodzinie, zwalczanie dyskryminacji rasowej i innej, ochrona praw mniejszości seksualnych, rasowych, narodowych, religijnych i innych mniejszości, oraz jednocześnie wspieranie ich praw i wolności. Także wspiera się rozwój społeczeństwa obywatelskiego i prawa do swobodnego zrzeszania się różnych podmiotów reprezentujących potrzeby i interesy poszczególnych grup obywateli w społeczności lokalnej.