euzg2020 eu2020

ROLNICTWO

Stuletnie lasy zajmują prawie jedną trzecią całkowitej powierzchni Miasta Zagrzebia. Są to dobrze zachowane autochtoniczne i naturalne struktury, swoiste oazy miejskie. W obszarze rolnictwa i przestrzeni wiejskiej Miasto Zagrzeb wdraża lokalną politykę rolną zrównoważonego rozwoju w bliższszym i szerszym środowisku. Polityka ta uwzględnia rolę Zagrzebia jako centrum rynkowego oraz wszystkie jego naturalne warunki określające obszary priorytetowe dla produkcji rolnej.
LEŚNICTWO
Celem świetnie przyjętego projektu „Ogrody miejskie” - zagospodarowanie i wyposażenie gruntów ornych będących własnością miasta Zagrzebia jest przekazywanie części gruntów ornych do wykorzystania obywatelom Miasta Zagrzebia w celu produkcji żywności (warzywa i owoce jagodowe), ziół i kwiatów dla własnych potrzeb. Projekt jest pozytywnym przykładem zrównoważonego użytkowania gruntów miejskich, co może poprawić jakość życia obywateli pod względem społecznym, zdrowotnym, ekonomicznym i środowiskowym. Ogrody miejskie udostępniają zdrową żywność oraz poprawiają budżet domowy obywateli, przyczyniają się do zachowania zdrowszego środowiska, ochrony różnorodności biologicznej, zwiększenia świadomości ekologicznej obywateli, większego kontaktu z przyrodą, zdrowego wypoczynku i promowania zdrowego stylu życia. Projekt wpływa również na rozwój partnerstwa Miasta Zagrzebia z obywatelami.

Infrastruktura obszarów wiejskich znajdująca się bardzo blisko zurbanizowanej części miasta jest ogromnym potencjałem dła ludności miejskiej na odejście od zgiełku, pośpiechu i stresu związanego z szybkim tempem życia w mieście. Można tu znaleźć spokój, zieleń, czyste i świeże powietrze. Najcenniejszym skarbem Zagrzebia są lasy które przetrwały przez wieki. Z rzadką, dobrze zachowaną i dobrze rozpowszechnioną autochtoniczną i naturalną strukturą są prawdziwą oazą spokoju w warunkach miejskich.

Biorąc pod uwagę wyjątkową mieszankę krajobrazu miejskiego i wiejskiego, Miasto Zagrzeb szczyci się także rozwojem turystyki wiejskiej, która obejmuje zwiedzanie parków przyrody i innych zabytków na obszarach wiejskich, przejażdżki panoramiczne, podziwianie wiejskiego krajobrazu i wypoczynek na który zapraszają wiejskie gospodarstwa turystyczne.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
Około stu tysięcy zwierząt domowych w Zagrzebiu stanowi wystarczający powód do wdrożenia odpowiedzialnej i wrażliwej polityki ochrony i opieki nad zwierzętami. Miasto Zagrzeb w szczególności reguluje przy tym warunki i sposoby przetrzymywania zwierząt domowych, ustanawia zasady dotyczące przetrzymywania zwierząt gospodarskich i zapewnia służby odpowiedzialne za sprawy higieny. Szczególną uwagę przywiązuje się do zwierząt porzuconych, zagubionych, rannych i maltretowanych, którym się zapewnia się ochronę i opiekę w Schronisku dla bezdomnych zwierząt Miasta Zagrzebia (Dumovec) i w Ogrodzie zoologicznym Miasta Zagrzebia.