euzg2020 eu2020

Słowo wstępne Burmistrza Miasta Zagrzebia

Wystarczająco duże, aby nazwać go stolicą i wystarczająco małe, by zapewnić wygodne życie, nasze miasto żyło od stuleci chronione wysokością Sljemena i uspokojone niziną Sawy z czystą, przejrzystą wodą.

Zaspokójcie swoją ciekawość i odkryjcie dlaczego przejezdni podróżni pragną zostać jeszcze parę dni, ci, którzy zostają kilka dni najczęściej wracają, a ci, którzy poczują puls i życie Zagrzebia, pragną zostać tutaj na zawsze.

Ludzie i przyroda w Zagrzebiu żyją w harmonii i naszym pierwszorzędnym zamiarem zawsze było osiągnięcie optymalnej równowagi wygodnego życia i produktywnej pracy.

Władze miasta szybko ustanawiają standardy odpowiednie dla osób mieszkających w mieście, a my staramy się zapewnić gościom i partnerom optymalne warunki biznesowe oraz odkryć podróżnym atrybutów, z których dumny jest nasz Zagrzeb.

Jako burmistrz, i zarazem współrówny pozostałym miszkańcom, od ponad dziesięciolecia walczę żeby doskonałość, konkurencyjność i bezpieczność zapanowały tym obszarem.


Wasz Burmistrz Milan Bandić

Milan Bandić, burmistrz
Milan Bandić, burmistrz
dr. Jelena Pavičić Vukičević, wiceburmistrza
dr. Jelena Pavičić Vukičević, wiceburmistrza
dr. Olivera Majić, wiceburmistrz
dr. Olivera Majić, wiceburmistrz
prof. dr. Drago Prgomet, przewodniczący Zgromadzenia Miasta Zagrzebia
prof. dr. Drago Prgomet, przewodniczący Zgromadzenia Miasta Zagrzebia