euzg2020 eu2020

ZDROWIE

Miasto Zagrzeb ma długą tradycję opieki zdrowotnej i opiekę zdrowotną na najwyższym poziomie, a nadrzędnym celem jest ogólna akceptacja koncepcji „Zdrowie dla wszystkich”, to znaczy zapewnienie całościowej pomocy medycznej i leczenia każdego obywatela. Ochronę, zachowanie i wzmocnienie zdrowia w Zagrzebiu zapewniają trzy poziomy opieki zdrowotnej (pierwotna, wtórna i trzeciorzędna), które łączą ze sobą współpracę zawodową i naukową.

Koncentrując się przed wszystkim na poprawie jakości zdrowia społeczności lokalnej, Miasto Zagrzeb zainicjowało i wdraża szereg programów i projektów mających na celu poprawę jakości życia, ochronę i poprawę zdrowia swoich obywateli. Programy i projekty odnoszą się zatem do promocji zdrowia, profilaktyki, wczesnej diagnozy, leczenia i rehabilitacji.

Strategia „Zdrowie dla wszystkich” opiera się na trwałym celu, jakim jest osiągnięcie pełnego potencjału zdrowia dla wszystkich, przy czym najważniejszą rzeczą jest poprawa i ochrona zdrowia przez całe życie ludzkie oraz ograniczenie częstotliwości występowania wiodących chorób i urazów na dzień dzisiejszy.

Miasto Zagrzeb bierze również udział w projekcie „Zdrowe Miasta“ Światowej Organizacji Zdrowia, co stanowi znaczący impuls do rozwoju właśnie w kierunku poprawy i ochrony środowiska, wspierania zdrowego stylu życia i zdrowych relacji między ludźmi w mieście. Ograny służby zdrowia ukierunkowywują się w stronę medycyny zapobiegawczej i poprawy zdrowia – jednym słowem, w stronę społecznej polityki zdrowia.
Sport
Nosicielem i promotorem aktywności sportowych Miasta Zagrzebia jest Związek Sportowy Miasta Zagrzebia wspierający i rozwijający politykę usprawnienia działalności sportowej. Rozwój sportu w Zagrzebiu opiera się na zaangażowaniu jak największej liczby obywateli w aktywne programy sportowe, rozwoju młodych sportowców i podtrzymywaniu ciągłości najwyższych sportowych rezultatów.
REKREACJA
Wszytskim utalentowanym sportowcom, w szczególności tym osiągającym najwyższe wyniki na poziomie miasta i kraju, Miasto stara się zapewnić jak najlepsze warunki przygotowań do występów na zawodach krajowych i międzynarodowych. Wyróźniają się również działania mające na celu zapewnienie jak najlepszych warunków do rozwoju i doskonalenia sportowego dla osób niepełnosprawnych i niesłyszących. Stąd we własności miasta są 162 obiekty sportowe gdzie ta liczna grupa sportowa może realizować swój bogaty program. Dodatkowo, obiekty sportowe w Zagrzebiu są miejscem ważnych wydarzeń sportowych o znaczeniu światowym.

Poza tradycją i rozwojem, sport w Zagrzebiu może pochwalić się wynikami świadczącymi o tym, że największa część chorwackich medali sportowych zdobytych na zawodach międzynarodowych pochodzi od sportowców z Zagrzebia. Oprócz zorganizowanych konkursów sportowych, Miasto Zagrzeb organizuje również szereg różnorodnych aktywności sportowo-rekreacyjnych, w tym „Sport dla wszystkich”, „Światowy dzień chodzenia pieszo”, Maraton w Zagrzebiu i wiele innych.
Sport w liczbach: Związek Sportowy Miasta Zagrzebia i 71 członków stowarzyszonych, z czego 61 związków, 6 członków stowarzyszonych i 3 członków tymczasowych; około 800 klubów i 20 profesjonalnych związków sportowych; 18 500 aktywnych sportowców seniorów, 40 000 sportowców juniorów i jeszcze 50 000 sportowców rekreacyjnych; około 1100 stowarzyszeń, firm i instytucji działających w Zagrzebiu zarejestrowanych zgodnie z Ustawą o sporcie, zrzeszających swoich członków oraz realizujących różne programy i działania sportowe; 162 obiekty sportowe we własności Miasta.
KOLARSTWO
Szybki i tani transport do miejsca docelowego na krótkie (ale także długie) ścieżki, aktywność fizyczną, ekologiczne podejście, aktywność sportową i doskonałą rekreację - wszystko to zapewnia jazda na rowerze. Ten sport stał się coraz bardziej popularnym, a dzięki licznym projektom w ciągu ostatnich kilku lat Miasto Zagrzeb intensywnie inwestuje w infrastrukturę rowerową i zachęca obywateli, ale takźe turystów, do jak najczęstszego korzystania z roweru jako środku transportu.
W Zagrzebiu ruch rowerowy nabiera coraz większego znaczenia, szczególnie w dzisiejszych czasach zanieczyszczenia powietrza i dużej liczby samochodów, które powodują korki. Staramy się zapewnić rowerzystom swobodny przepływ w całym mieście, podążamy za trendami, poszerzamy sieć ścieżek rowerowych i budujemy kulturę jazdy na rowerze.

Broszura >